Arbeidserfaring

August 2018-d.d. Prosjektleder, nettredaktør og rådgiver, Norges Bygdekvinnelag

Prosjektleder for prosjektene Tradisjonsmatskolen og Bærekraftig matkunnskap, nettredaktør for norsktradisjonsmat.no, og arbeid som organisasjonsrådgiver. Operativt ansvar for rekruttering, arrangementer, finansiering, rapportering og økonomistyring av og i prosjektene. Rådgivningsarbeid særlig med kommunikasjon, digital kompetanseheving, påvirkningsarbeid og eksterne samarbeid. Redaktørarbeid med innholdsproduksjon, utvikling og administrasjon m.m. Eksempler og resultater på norsktradisjonsmat.no og bygdekvinnelaget.no/tradisjonsmatskolen 

2012-2018. Frilans historieformidling og kulturproduksjon

Produksjon av fagtekster, bøker, podkast m.m. 

November 2016-august 2017. Kulturvernkonsulent og rådgiver, Buskerud Fylkeskommune

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven. Rådgivning innen bevaring og istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg, planarbeid m.m.

2015-2016 (sesong). Sesongassistent, Norsk Folkemuseum

Oppgaver knyttet til levendegjøring i friluftsmuseet. Oppfølging av formidlere og formidlingsprosjekter, praktisk bistand, generell service og problemløsning.

2012-2016 (hele året). Omviser og formidler, Norsk Folkemuseum

Planlegging og gjennomføring av fagformidling og levendegjøring i museets samling

2011-2012. Initiativtaker og medredaktør, Bokprosjektet Farlig feminin!

Initiativtager og medredaktør for antologien Farlig feminin! 30 år med FM-inisme på radiOrakel. Prosjektplanlegging, redaksjonelt arbeid, finansiering og pressearbeid. 

Boka fikk støtte fra Fritt Ord og Pressens faglitterære fond, og ble utgitt på Spartacus Forlag. 

2008-2011. Bokhandler, Tanum Bogstadveien, Litteraturhuset og Flesland 

Kundeveiledning og butikkarbeid. Innkjøpsansvarlig for Tanum Flesland 2010-2011, med ansvar for innkjøp, bestillinger, varelagerstyring og budsjettering.

Utdanning

2014-2016. Mastergrad i kulturhistorie, Universitetet i Oslo

Masteroppgave: Besværlige blokker: Forhandlinger om stedets betydning i debattene om Regjeringskvartalet etter 22. juli. Emner i kulturhistorisk teori, metode og praksis. 

2011-2014. Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Bacheloroppgave: I samme båt: Lofotfisket som rituell praksis. Emner i kulturhistorisk analyse, kulturminnevern, materiell kultur, litteraturvitenskap, kjønnsstudier m.fl. 

Stipender og publikasjoner

2018-2019. Kulturhistoriepodden. Podkastserie, sammen med produsent Christian Konglund

2018. I samme båt – Lofotfisket som rituell praksis. Fagartikkel i tidsskriftet Folkeminner

2018. Oslohistorier: Basarene i Kirkeristen Podkastepisode, i samarbeid med Lutter Øre

2016. Masterstipend fra Osloforskning Universitetet i Oslo/Oslo Kommune

2015. Gode råd om brann og sikring Tekstkonsulent. Fortidsminneforeningen

2012. Farlig feminin! 30 år med FM-inisme på radiOrakel. Medredaktør. Spartacus Forlag

Verv og frivillighet

2015. Styremedlem i instituttstyret

Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

2015. Studentrepresentant i tilsettingskomitéer for stillinger som førsteamanuensis

Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

2014-2015. Styremedlem i studentenes fagutvalg for kulturhistorie

Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

2007-2010. Programleder, produsent, musikkredaktør og tekniker

radiOrakel FM99,3, Oslo

Våren 2009. Aktivitetsleder og solidaritetsarbeider

Project Hope, Nablus, Palestina/Palestinakomitéen i Norge

Kurs

Juni 2013. Sommerkurs i færøysk språk og kultur (10 stp)

Nordkurs og Nordisk Ministerråd. Fróðskaparsetur Føroya,Torshavn

April-mai 2012. Kurs for ansatte på Norsk Folkemuseum

Praktisk grunnkurs for formidlere og fagspesifikke kurs og opplæringer

August 2007. Kurs i radiojournalistikk

Introduksjon til radioarbeid på radiOrakel. Intervjuteknikk, redigering etc.

Språk

Morsmål norsk. 

Engelsk meget godt skriftlig og muntlig. 

Grunnleggende fransk muntlig.

Digital kompetanse

Nettsideadministrasjon i WordPress og Drupal

Administrasjonsverktøy, bl.a. regnskapsprogram, medlemsregister, kart- og planinnsynsløsninger 

Verktøy for digital møteledelse

Referanser oppgis på forespørsel.

Reklame